Social media revolution: Blockchain is the future of Twitter

Blockchain technology is not only revolutionizing the financial system, there is also a strong shift towards decentralization in the area of ​​social media. Twitter CEO Jack Dorsey cannot imagine the future of Twitter without blockchain. On Friday, September 25th, Twitter CEO Jack Dorsey announced more […]

Peter Schiff hävdar att Bitcoin är tillbaka på en björnmarknad

Guldbuggen Peter Schiff hävdar att bitcoin är tillbaka i björnens territorium. I juli förutspådde Schiff att Bitcoin skulle „kollapsa“ under supportnivån på 9 000 USD. Schiff medgav att han hade fel i sitt tidigare samtal Guldbuggen Peter Schiff tror att bitcoins senaste höst signalerar starten […]