Bitcoin Price Dullness Odzwierciedla trudność, która rejestruje swój najniższy spadek od 2010 r.

Nie tylko BTC, ale większość głównych aktywów jest nudna. Tymczasem wydobycie Bitcoinu miało najbardziej stabilny okres w ciągu dekady, z oczekiwanym spowolnieniem wzrostu hashratu. Ale godzinowe dane w łańcuchu przyniosły pewne ukojenie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy cena Bitcoin utknęła w przedziale od 8 500 […]